Tekirdağ Depreme Hazırlanıyor

Kurulduğu 2014 yılından bu yana sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu anlayışın bir gereği ve Trakya’nın deprem bölgesi olmasından dolayı deprem ve kentsel iyileştirme konularında birçok proje gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLAR TEMEL AFET KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından afet yönetimi, kentsel dönüşüm, deprem ve zemin inceleme alanlarında yapılan projeler 2017 yılında da devam etti. Bu kapsamda TESKİ ve ilçe belediyeleri ile eşgüdüm içerisinde devam eden Tekirdağ Afet ve Acil Durum Yönetimi Stratejik Planı kapsamında çalışmalar yapıldı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerde görev yapan personellere yönelik verilen Temel Afet Bilinci eğitimlerinde, katılımcılara doğal afetlerin değil, doğal afetler konusunda bilgisizliğin zararlı olduğunun altı çizildi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerin doğal afetler konusundaki eğitimleri kendilerinin verebilmesi amacıyla temel afet bilinci eğitmenleri yetiştirildi ve yetiştirilen eğitmenler Kandilli Rasathanesi tarafından sertifikalandırıldı.

ÇOCUKLARA DEPREM EĞİTİMİ

Her konuda olduğu gibi doğal afet konusunda da verilen eğitimlere küçük yaşlardan itibaren başlanması çok önemli.  Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı da buradan hareketle 1-7 Mart Deprem Haftası, 17 Ağustos Kocaeli Depremi ve 12 Kasım Düzce Depremi anma etkinlikleri kapsamında tüm ilçelerimizde belirli aralıklarla öğrencilere temel afet bilinci eğitimi gerçekleştirdi.

İL GENELİNDE AFET KONTEYNERLERİ KURULDU

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ’da yaşanabilecek olası bir afet halinde vatandaşlara en hızlı şekilde yardım sağlamak, acil ihtiyaç duyulacak temel malzeme ve ekipmanları karşılamak amacıyla 2017 yılında 3 adet Afet Konteyneri alımı gerçekleştirdi. Böylece sayıları il genelinde sayıları 15’i bulan konteynerlerde arama kurtarma, ilkyardım, barınma, giyinme, defin gibi öncelikli alanlara dair çeşitli malzemeler bulunuyor. Bunların dışında, afet anında vatandaşların toplanacağı 258 adet afet Toplanma Alanı belirlenerek, bu alanlar numaralandırıldı ve tabelalandırma işlemleri yapıldı. Ayrıca 15 adet Geçici Barınma alanı tespit edildi ve lojistik imkânlar dâhilinde bu alanlarda afet sonrası Çadırkent- Konteynerkent kurulumu yapılacak. Belirlenen bu alanlar aynı zamanda belediyemizin afet sayfasında yayınlanmaktadır.

YER HAREKETLERİ ANLIK ÖLÇÜLÜYOR

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirilen Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, 2017 yılında deprem çalışmalarında da önemli proje ve hizmetleri yerine getirdi. Bu kapsamda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliği çerçevesinde deprem ivmesinin, deprem anında zeminin ne kadar miktarda ve ne hızda sarstığını belirlemek amacıyla il genelindeki 4 lokasyona Yer Hareketi Kayıtçı Ağı İstasyonları yerleştirildi. Bu istasyonlar, sayesinde anlık olarak yer hareketler izlenebilecek.  Proje devamında bu deprem kayıtçıları vasıtasıyla deprem öncesi gaz ve elektrik kesilmesi,  çıkış kapılarının açılması gibi riskleri azaltıcı çalışmalar amacıyla erken uyarı uygulamalarına geçiş yapılacaktır.

TÜM İLDE ÇOKLU DOĞAL RİSK HARİTALARI HAZIRLANIYOR

Risk önleyici hizmetler kapsamında ayrıca 1. Derece Deprem Bölgesi olan Tekirdağ’da, Kuzey Anadolu Fay Hattı çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda karadan geçen fayın yeri tespit edilen Şarköy’de tampon bölgeler belirlendi.  Muratlı, Hayrabolu, Marmaraereğlisi, Şarköy, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde ise yaklaşık 15 bin hektar alanda imar planlarına altlık teşkil edecek Yerleşime Uygunluk çalışmaları yapılarak ilçelere ait risk, heyelan, sıvılaşma, eğim verilerini içeren çoklu doğal risk haritaları hazırlanmaktadır.  Çorlu Merkez ve Ergene’de yaklaşık 11bin hektarlık arazide çalışmalar 2018 yılında devam edecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜME YÖNELİK MEVCUT DURUM ANALİZİ YAPILIYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, il genelindeki deprem konusunda riskli yapıları, alanları ve rezerv yapı alanlarını da belirledi. Bu kapsamda ilimiz genelinde Kentsel Dönüşüm Master Planı çalışmalarına başlandı. Çalışmalar dâhilinde mevcut yapıların ruhsat durumları analiz edildi ve coğrafi bilgi sistemine aktarıldı.  Doğal yapı ve eşik analizleri ile yapı ve arazi kullanım analizleri tamamlandı. Ayrıca planlama alanı içerisinde bulunan yapıların bölgesel deprem risk dağılımını belirlemek için `Bina Bazlı Deprem Yapısal Risk Değerlendirmesi’ yapıldı. Gerçekleştirdiği çalışma ve projelerde vatandaşların görüşlerine her zaman büyük önem veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Master Planı hakkında da kurumların görüşlerini alarak hareket etti.  Tüm ilçelerimizde zemin yapıları nedeniyle riskli alan potansiyeli taşıyan bölgeleri Jeoloji ve Yerleşime uygunluk paftaları analiz edilerek belirleniyor. Tüm bu ilçelerde mevcut yapıların ruhsat durum analizi yapılarak üzerindeki yapılaşma nedeniyle riskli alan potansiyeli taşıyan alanların belirlenmesi çalışmaları devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÖNEMLİ ÖDÜL

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen `Yardıma Uzanan İlk El’ projesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Altın Karınca Belediyecilik yarışmasında Afet Yönetimi kategorisinde Altın Karınca Belediyecilik ödüllerinde birinciliğe layık görüldü. Proje ödülü, İstanbul’da Condrad Otel’de düzenlenen7. Altın Karınca Ödül Töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a takdim edildi. Yardıma Uzan İlk El projesi, yaşanacak bir afet anında çevre illerden gelecek olan profesyonel arama kurtarma, yardım ekiplerinin afet alanlarına ulaşamadığı ilk 24 saatlik zaman diliminde acil müdahale gerektiği anda müdahale etmeyi amaçlıyor.

 “DEPREMDEN ZARAR GÖRMEK KADER DEĞİL”

Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 2017 yılı çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,  Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesinin ilk kurulan Daire Başkanlıklarının arasında yer aldığını belirterek “Tekirdağ deprem bölgesinde yer alıyor. Bu nedenle hem olası bir deprem anında yapılacaklar hem de öncesinde alınacak önlemler ile ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Doğal afet risklerimizi belirleme amacıyla zemin çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz, afet toplanma alanları ve geçici iskân alanlarımızı belirledik, bu alanlara alt yapı hizmetlerini şimdiden götürmeyi planlıyoruz. Depremle alakalı yapılan tüm bilimsel projelere belediye olarak destek vermekteyiz. Tekirdağ’da yapılan binaların önemli bir kısmı 1999 yılı öncesi yapıldığından kentsel dönüşüm büyük önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyemize ait yapıların deprem dayanım testleri yapılmış, yıkılması gerekenlerin yıkımına başlanmıştır. Ayrıca master plan kapsamında Süleymanpaşa İlçemizde birinci derece öncelikli alanlarda planlama ve fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu alanların kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesine yönelik hazırlıklar devam edilmekte olup hazırlanan dosya Çevre Şehircilik Bakanlığına onaya sunulacaktır. Tekirdağ her ne kadar deprem bölgesi olsa da depremin zararlarını ilimize bir kader gibi yaşatmayacağız.” dedi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*