Oy verirken nelere dikkat etmeliyiz

Kategori : Haber - Etiketler :, - Tarih : 09 Haziran 2011

12 Haziran Pazar günü seçimler var.

Millet sandık başına gidecek, Türkiye’yi 4 yıl boyunca yönetecek isimleri belirleyecek.

Seçmen sandık başına gittiğinde birçok yenilik ile karşılaşacak.

Sandıklar şeffaf, oy kullanma kabinleri modern, mühürler daha kullanışlı olacak.

Sandığa gitmeden önce bazı kontrolleri yapmanızda fayda var.

Oy kullanacak vatandaşların yapması gereken ilk şey seçmen kartlarında yazan okula gitmek olacak.

Okula girildikten sonra görevliler ve yön işaretleri seçmeni sandığa yönledirecek.

Her sandığın bulunduğu sınıfın önünde seçmen listesi asılı olacak.

1. Seçim hangi saatler arasında yapılacak?

pazar günü, sabah saat 08.00-akşam saat 17.00
arasında oy kullanılacak.

2. Peki ya 17.00’den önce sandık başına gelmişsem, ama sıra
bana gelmemişse?

O zaman oyunuzu kullanırsınız. Saat tam 17.00’de Sandık Kurulu
Başkanı bekleyenlerin kimliklerini tespit eder, sırayla oy
kullanmalarını sağlar. Ama saat 17.00’den SONRA sandığa
gelirseniz, oy kullanamazsınız.

3. Oy kullanmak için ne gerekiyor?

Yanınızda seçmen bilgi kağıdınız ve bir kimlik kartınız olması
gerekiyor. Seçmen bilgi kağıdınızı kaybettiyseniz ya da
unuttuysanız, ama seçmen listesinde adınız varsa yine oy
kullanabilirsiniz. Ama kimlik belgesi taşımanız zorunlu.

4. Her tür kimlik belgesi geçerli mi?

Hayır, dikkat! Sadece şu belgeler, Sandık Kurulu tarafından
kabul edilecek: Nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi
devlet teşekküllerince verilen kimlik kartı, pasaport, evlenme
cüzdanı, askerlik belgesi, trafik ehliyeti.

5. Okuma-yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak?

Okuma-yazma bilmeyen bir seçmene başka bir seçmenin yardım
etmesi yasak. Bu seçmenler Sandık Kurulu Başkanı’na
başvururlar. Başkan pusulanın üzerindeki siyasi parti
amblemlerini, isimleri seçmene anlatır. Bu bilgilerle kapalı
oy verme yerine giren seçmen oyunu kullanır.

6. Özürlüler nasıl oy kullanacak?

Görmeyenler, felçliler, ellerini kullanamayanlar vb. oy
kullanacakları sandıkta bulunan akrabalarından, dostlarından
birinin ya da herhangi bir seçmenin yardımıyla oy
kullanabiliyor. Ama bir seçmen sadece bir özürlüye yardım
edebiliyor. Yardım eden seçmenin adı ve soyadı tutanak
defterine yazılarak imzası alınıyor.

7. Hastalar sırada bekleyecek mi?

Hastalar, gebe kadınlar ve özürlüler, sandık başında kuyruk da
olsa beklemeden oy kullanabilirler.

8. Gizli oy ilkesinin çiğnenmesi nasıl engelleniyor?

Seçimler, demokrasinin gereği olarak gizli oy, açık tasnif
yöntemiyle yapılıyor. Bunun sağlanması için seçmenin oyunu tek
başına kullanması gerekiyor. Sandık Kurulu’ndan zarf ve
birleşik oy pusulasını alan bir seçmen, oyunu kullanmadan önce
başka bir yere gidemez, başka bir kimseyle konuşup danışamaz;
hemen KAPALI oy verme yerine girmeli ve oyunu kimse görmeden
kullanmalı, zarfını kapatmalı ve kapalı zarfı sandığa
götürmelidir. Kapalı oy verme yerinde bulunduğunuz sürece hiç
kimse oraya giremez. Ama saatlerce de orada durup
düşünemezsiniz tabii! Kurul Başkanı sizi uyarır…

9. Sandık Kurulu nedir ne yapar?

Sandık Kurulu özel olarak bu seçimlerde 1 başkanla 7 üyeden
oluşuyor. (Normalde 1 başkan, 6 üye). Eğer bütün üyeler
gelmezse, sandık kurulu başkanı oradaki seçmenlerin arasından
gereken sayıda kişiyi kurulda görevlendiriyor. Her sandıkta
bütün bilgilerin yazıldığı bir tutanak defteri bulunuyor.
Seçmenlerin kurallara göre oy kullanmalarını sağladıktan
sonra, oyları saymak ve dökmek de onların görevi.

10. Biz oyumuzu kullandıktan sonra neler oluyor?

Akşam saat 17.00’de seçim bittikten sonra, önce kullanılmayan
oy pusulaları ve zarflar sayılıyor, paketleniyor,
mühürleniyor, oylamada kullanılan mühürle birlikte bir zarfa
konuluyor, Sandık Kurulu mührüyle mühürleniyor, bir torbaya
konulup torbanın ağzı kapatılıyor.

11. Oylar nasıl sayılıyor?

Sandıklar tek tek açılıyor. Çıkan zarflar ve sayıları,
tutanağa geçiriliyor. Zarfların sayısıyla oy veren seçmen
sayısı karşılaştırılıyor. Eşitse, bu defa önce geçersiz
zarflar kontrol ediliyor. Geçersiz olanlar sayılarak
paketleniyor, paket mühürleniyor.

12. Zarflar seçmen sayısından fazlaysa?

Diyelim ki seçmen sayısından fazla 5 zarf var. Kurul Başkanı
zarfların arasından rastgele beş zarf seçer; içini açmadan
hemen yakar.

13. Tartışma yaratan oy pusulaları ne yapılıyor?

Tartışmaya yol açacak (geçersiz olduğu düşünülen) oy
pusulaları bir tarafa ayrılır, Sandık Kurulu bunları yeniden
gözden geçirir, hesaba katıp katmayacağına karar verir.
Geçersiz kabul edilenler sayılır, paketlenir, mühürlenir,
torbaya konur. Geçerli tüm oy pusulaları sayım ve döküm
cetveline geçirilir.

14. Geçerli oylar ne olur?

Sayılır, dökülür, cetvel hazırlanır, sayımla ilgili bütün
kağıtlar, belgeler ayrı ayrı paketlenir, mühürlenir, torbaya
konulur, torbanın ağzı mühürlenir, başkan ve üyeler imzalar.
Sonra bu torba, kurayla belirlenen en az iki üye tarafından en
kısa zamanda İlçe Seçim Kurulu Başkanı’na teslim edilir.

15. Parti müşahidi nedir?

Parti müşahitleri (gözlemcileri) hangi partinin gözlemcisi
olduğunu yazılı bir belgeyle kanıtlarlar. Sandık başındaki
bütün işlemleri izlerler, itiraz, şikayet edebilirler. Sayım
yapılırken bulunurlar, oy pusulalarını isterlerse
görebilirler. İş bittikten sonra Sandık Kurulu bir tutanak
özeti hazırlar, imzalar, mühürler ve onlara verir. Müşahitler
isterlerse torbayı taşıyan sandık kurulu üyeleriyle birlikte
İlçe Seçim Kurulu’na kadar gidebilirler.

İTİRAZ HAKKIMIZ

Bütün seçmenler ve parti müşahitlerinin sandık alanında
gördükleri yasal olmayan uygulamaları şikayet etme ve itiraz
etme hakkı var. Sandık kurulu da hata yapabilir. Şikayet
hemen, oy verme süresi bitmeden önce sözlü olarak (ya da
yazılı olarak) iletilmeli. Sözlü şikayetler, mutlaka tutanak
defterine geçirilip, şikayet eden kişi tarafından imzalanmalı.
Sandık Kurulu şikayeti reddederse, isteyen buna yine itiraz
edebilir, itirazını yine Sandık Kurulu’na, ya da İlçe Seçim
Kurulu’na yapabilir.

SEÇİM CEZALARI

Oy kullanmayan seçmenlerin adına oy atanlar: 3-5 yıl hapis.

İki sandıkta birden oy kullananlar: 3-5 yıl hapis, ağır para
cezası.

İtiraz ve şikayetleri tutanağa geçirmeyen Sandık Kurulu
üyeleri: 1 yıla kadar hapis.

Seçim sonuçlarını değiştirmeye, kalkan, tutanakları tahrif
edenler: 5-8 yıl ağır hapis.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ?

Sandık Kurulu tarafından verilen orijinal oy pusulası
dışındaki oy pusulaları.

Üzerinde seçmenin adı, imzası vb. bulunan oy pusulaları. l
Sandık Kurulu’nun mührünü taşımayan oy pusulaları.

Hiçbir yerine EVET mührü basılmamış ya da birden fazla partiye
EVET mührü basılmış oy pusulaları. (Aynı partiye ayrılmış
daireye birden fazla EVET mührü basılmışsa, oy geçerli.)

Zarfın içine oy pusulası dışında başka bir kağıt konulmuşsa, o
oy pusulaları. (EVET mührü ya da Sandık Kurulu’nun mührü
pusulanın diğer bölgelerinde iz bırakmışsa bile oy pusulası
geçerli.)

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ?

Seçmenlere verilen zarfların üzerinde iki mühür bulunmalı.
Bunlardan biri İlçe Seçim Kurulu’nun, diğeri ise Sandık
Kurulu’nun mührü. Bunlardan biri eksik olursa o zarf geçersiz.

Ayrıca seçmenin adını belli edecek bir işaret varsa, o zarf
geçersiz.

 

15 SİYASİ PARTİ YARIŞACAK

Seçime 15 siyasi parti katılacak. Oy pusulasındaki yerlerine göre seçime katılacak siyasi partiler şöyle:

1-  Adalet ve Kalkınma Partisi
2-  Demokrat Parti
3-  Cumhuriyet Halk Partisi
4-  Emek Partisi
5-  Millet Partisi
6-  Liberal Demokrat Parti
7-  Saadet Partisi
8-  Hak ve Eşitlik Partisi
9-  Halkın Sesi Partisi
10- Milliyetçi Hareket Partisi
11- Doğru Yol Partisi
12- Türkiye Komünist Partisi
13- Milliyetçi Muhafazakar Parti
14- Büyük Birlik Partisi
15- Demokratik Sol Parti”

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :